Central Real

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng mới nhất 2021

31/07/2021 11:17 Sáng

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng là mẫu tài liệu văn bản được sử dụng khi bên chủ sở hữu ngôi nhà, nhà ở cần làm đầy đủ những thủ tục thỏa thuận cho công ty hoặc cá nhân mượn để làm trụ sở, văn phòng. Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng này cần phải nêu đầy đủ nội dung thông tin cụ thể của bên thuê cũng như bên cho thuê, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, để đảm bảo tính hợp pháp. Mời các bạn cùng Central Real xem và tải về mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm văn phòng tại đây.

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng công ty cần đáp ứng những tiêu chí gì?

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty cần phải đáp ứng những tiêu chí nào? Cùng tham khảo biểu mẫu bên dưới:

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở công ty

Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của HĐ là toàn bộ ngôi nhà mà CĐT muốn thuê. Bạn cần nắm rõ được đặc điểm của ngôi nhà, địa chỉ cũng như biết được giấy tờ, văn bản của căn nhà có hợp pháp hay không?

Hình thức bản hợp đồng

Khi bạn soạn thảo HĐ bạn nên trình bày chi tiết, dễ hiểu và sạch sẽ nhất. Điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng không mất quá nhiều thời gian để giải thích cũng như diễn giải cho đối phương hiểu. Khi nhìn vào bản HĐ bên còn lại sẽ dễ dàng hiểu mục đích nhu cầu cũng như những quyền lợi của họ.

Các bên trong hợp đồng

 • Bên cho mượn hoặc cho thuê nhà được hiểu là chủ sở hữu của ngôi nhà mà bạn muốn thuê. Chủ sở hữu phải là người đứng tên hợp pháp trên HĐ và giấy tờ nhà một cách hợp pháp.
 • Bên mượn hoặc bên thuê nhà chính là CĐT tìm địa điểm để thuê nhà. Khi CĐT muốn thuê nhà cần chuẩn bị hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, công ty…

Các mốc thời gian

 • Khoảng thời gian, mốc thời gian cho mượn cần được liệt kê cụ thể chi tiết trong bản hợp đồng. Điều này giúp tránh trường hợp có những tranh chấp và mâu thuẫn trong quá trình thuê/ mượn nhà.
 • Thời điểm bàn giao nhà là thời điểm mà bên thuê nhận hoặc mượn nhà từ phía chủ nhà. Thời điểm này có hiệu lực bắt đầu kể từ khi hai bên cùng đồng ý thỏa thuận và ký kết hợp đồng. Chủ nhà cần có trách nhiệm và nghĩa vụ bàn giao đúng nhà theo thời gian ghi trong hợp đồng.
 • Khoảng thời gian cần phải có thông báo trước khi muốn chấm dứt HĐ là 1 tháng. Dù là bên thuê nhà hay bên cho thuê nếu muốn đơn phương chấm dứt cần phải báo cho đối phương. Thời gian cần báo trước nếu muốn chấm dứt HĐ là 1 tháng để bên có kế hoạch chuẩn bị.
mục đích và nhu cầu của bên thuê phù hợp với bên cho thuê thì chắc chắn HĐ sẽ được ký kết

Mục đích và nhu cầu của bên thuê phù hợp với bên cho thuê thì chắc chắn HĐ sẽ được ký kết

Mục đích khi cho mượn nhà

Bên cho thuê cần biết được rõ ràng nhu cầu và mục đích của bên thuê để xem xét việc cho thuê. Nếu mục đích và nhu cầu của bên thuê phù hợp với bên cho thuê thì chắc chắn HĐ sẽ được ký kết. Bên mượn nhà cần sử dụng đúng nhu cầu mục đích được ghi ra trong HĐ. Điều này cũng tránh được những trường hợp mâu thuẫn không mong muốn xảy ra.

Điều khoản cho phép thay đổi hoặc chấm dứt thời gian mượn nhà

Việc bổ sung hay sửa đổi hoặc hủy bỏ HĐ cần phải được lập thành văn bản tài liệu được công chứng. Từ đó mới bắt đầu có giá trị hiệu lực để cả hai bên cùng thực hiện theo. Cả hai bên cần chú ý và tôn trọng những những điều khoản được đưa ra cũng như tôn trọng lẫn nhau. 

Bên cạnh đó, cả hai bên cần phải hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của mình được ghi trong HĐ. Nếu cả hai cùng đồng ý thỏa thuận và ký kết thì hợp đồng sẽ được soạn thảo làm 2 bản. Mỗi bên sẽ giữ một bản để tránh xảy ra vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp.

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chính xác nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà nội, ngày …..tháng……năm 2013

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ vào nhu cầu năng lực của hai bên;

Chúng tôi gồm:

Bên Cho mượn nhà : (Bên A)

Ông:

………………………………………………

Sinh ngày:

………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT:

………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

………………………………………………

CMND  số:

………………………………………………

Cùng vợ là bà:

………………………………………………

Sinh ngày:

………………………………………………

Bên mượn Nhà:  (Bên B)

Tên tổ chức

:

…………………………………………………

Trụ sở chính

:

……………………………………………

Đại diện bởi     

:

………………………………………………………………

Mã số thuế

:

……………………………………………….

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí ký hợp mượn nhà với những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Diện tích nhà cho mượn:

– Bên A đồng ý cho bên B mượn toàn bộ diện tích nhà có địa chỉ tại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

– Mục đích  sử dụng của bên B:……………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn cho mượn:

3.1. Thời hạn mượn nhà là: ……… năm tính từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2. Khi hợp đồng sắp hết hạn, trong cùng điều kiện như nhau, giữa các đối tượng muốn mượn, bên B được quyền ưu tiên ký tiếp hợp đồng theo những thỏa thuận mới tại thời điểm đó trước khi hợp đồng hết hạn 1 tháng.

Điều 3: Phương thức thanh toán:

4.1. Bên B thanh toán cho bên A tiền điện, nước trong thời gian mượn nhà được tính bằng tiền Việt Nam đồng. Vào ngày 01 hàng tháng, hai bên căn cứ vào đồng hồ đo đếm điện để lập và ký biên bản tiêu thụ điện để thanh toán cho bên A. Bên B thanh toán tiền điện cho bên A theo định kỳ thanh toán tiền nhà, số tiền điện được dựa trên biên bản.

Điều 4: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

Chấm dứt hợp đồng do nguyên nhân khách quan: Trong trường hợp hợp đồng này bị hủy bỏ bởi những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, động đất hỏa hoạn, chiến tranh, diện tích cho mượn bị thu hồi, phá hủy do quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi các bên chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này thì không phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Hai bên tiến hành việc thanh lý hợp đồng, hai bên tiến hành quyết toán tiện điện tính đến ngày thực tế chấm dứt hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên.

6.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Bên A lắp đặt cho bên B đồng hồ đo điện;

Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tòa nhà.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Trả tiền tiền điện, đầy đủ và đúng thời hạn theo hợp đồng này;

Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của mình;

Không được sử dụng nhà của bên A làm vật thế chấp cho bên thứ ba. Không được chuyển nhượng hợp đồng mượn nhà cho người khác.

Điều 6: Các điều khoản khác:

Hợp đồng được kết thúc trong các trường hợp sau:

Hợp đồng hết hạn;

Ngôi nhà không thể tiếp tục cho mượn do các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như quyết định quy hoạch, các lý do khách quan nêu trên theo Hợp đồng này nếu xảy ra thì bên A sẽ lấy lại ngôi nhà, bên B sẽ lấy lại các thiết bị do bên B lắp đặt.

Hai bên cam kết cùng nghiêm chỉnh thực hiện hợp đồng. Hai bên phải tuân thủ các quy định của nhà nước VN về quy hoạch(nếu có) và các quy định liên quan đến việc mượn nhà;

Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Nếu không thể thỏa thuận được, các tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án Kinh tế Hà nội giải quyết.

Hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Xem thêm mẫu hợp đồng mượn căn hộ làm văn phòng

Một số lưu ý khi soạn hợp đồng mượn nhà làm văn phòng hoặc công ty

 • Khi lập ra HĐ bạn cần mô tả chi tiết cụ thể và rõ ràng các đặc điểm của ngôi nhà mượn.
 • Bạn nên tham khảo một số nghĩa vụ và quyền của 2 bên theo quy định của BLDS. Từ Điều số 494 đến điều 499 để có thể hiểu hơn khi soạn HĐ.
 • Khi soạn thảo HĐ bạn không thể thiếu phần trách nhiệm của 2 bên. Bạn cần đưa ra được trách nhiệm và nghĩa vụ về việc bảo dưỡng hay sửa chữa tài sản.
 • Bạn nên đo đạc lại chính xác lại diện tích nhà mượn và so sánh các số liệu ghi trong HĐ. Điều này để xác minh chính xác những số liệu trong văn bản.
 • Bạn nên thông báo trước cho phía còn lại trước một tháng nếu đơn phương chấm dứt HĐ.
 • Trong quá trình soạn thảo HĐ bạn nên ghi cụ thể và chi tiết các quyền lợi của bên mượn. HĐ càng chi tiết rõ ràng thì khả năng xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp càng thấp.
Một số lưu ý khi soạn hợp đồng mượn nhà làm văn phòng hoặc công ty

Một số lưu ý khi soạn hợp đồng mượn nhà làm văn phòng hoặc công ty

Giải quyết tình trạng mượn nhà nhưng không trả thì làm sao?

Theo đúng quy định pháp luật khi mượn nhà hết thời hạn thì bên mượn sẽ phải trả lại nhưng nhiều tình huống bên mượn không muốn trả lại nhà ở cho chủ sở hữu. Do vậy để bảo vệ được nghĩa vụ và quyền lợi cho bên cho thuê nhà thì có thể đi lên Tòa án khởi kiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: xác định vị trí địa điểm Tòa án cơ quan thẩm quyền để giải quyết được các vụ đất đai nhà ở
 • Bước 2: nộp đơn khởi kiện để khởi kiện đi kèm với đầy đủ giấy tờ giấy chứng minh quyền sở hữu đất, tài liệu chứng cứ để kiện
 • Bước 3: bên phía Tòa án sẽ xem xét phân tích cũng như tiến hành bước vào quá trình thương thảo hòa giải và xét xử vụ kiện
 • Bước 4: Tòa án sẽ quyết định vụ kiện xử lý hành động theo đúng trình tự xét xử và sơ thẩm

Trên đây là tất cả các vấn đề, chú ý liên quan đến hợp đồng mượn nhà mà bạn có thể đọc, tham khảo và làm theo hướng dẫn. Hy vọng những thông tin chi tiết cụ thể về bài viết này sẽ giúp bạn biết được những điều khoản và các xử lý trong hợp đồng mượn nhà quy định thế nào.

Lời kết! Thông qua bài viết này bạn đọc có hiểu rõ hơn, nắm được rõ hơn về hợp đồng mượn nhà làm văn phòng. Từ đó có thể tự tin trong quá trình giao dịch, thuê hoặc mượn BĐS để tránh việc bị lừa đảo. Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể tìm hiểu thêm tin tức bất động sản tại Centralreal.vn

Tin tức khác

Liên hệ

Nhận tư vấn

Vui lòng gửi thông tin bạn quan tâm về dòng sản phẩm của Central Real, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn