Central Real

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất 2021 chính xác nhất

30/07/2021 20:29 Chiều

Giấy tờ đặt cọc mua bán đất dễ dàng đơn giản được sử dụng khi bên bán và bên mua thỏa thuận mua bán đất và bên mua sẽ thực hiện đặt cọc tiền cho bên bán. Trong quá trình thực hiện giữa 2 bên đôi khi bạn cần có một hợp đồng nhanh gọn nhưng đầy đủ thông tin pháp lý. Hôm nay Central Real gửi tới quý khách hàng mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đất đơn giản dễ dàng được áp dụng luật đất đai cập nhật mới nhất để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

Đặt cọc mua bán nhà đất là gì?

Theo Khoản 1 Điều 328 BLDS 2015 quy định, đặt cọc là việc trong quá trình mua bán một bên giao cho bên kia một vật có giá trị như đá quý, kim khí hoặc một khoản tiền trong một thời hạn để bảo đảm quá trình giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

đặt cọc là việc trong quá trình mua bán một bên giao cho bên kia một vật có giá trị

Đặt cọc là việc trong quá trình mua bán một bên giao cho bên kia một vật có giá trị

Như vậy, đặt cọc là một phương pháp hay biện pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, đặt cọc đã và đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất là khi chuyển nhượng sang nhượng nhà đất hay một sản phẩm BĐS khác.

Tại sao cần có mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản

Theo quy định tại Điều 328 BLDS 2015 thì khái niệm đặt cọc được quy định cụ thể như sau:

 • Đặt cọc là việc trong quá trình mua bán sang nhượng một bên (sau đây gọi là bên sẽ đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên sẽ nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc vật có giá trị trong một thời gian xác định để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng được ký kết giữa 2 bên thực hiện thì tài sản mà bên đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ luôn vào giá trị thanh toán để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc không đồng ý hoặc từ chối việc ký kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản, vật được đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc không đồng ý và từ chối việc ký kết, thực hiện hợp đồng thì sẽ phải trả cho bên đặt cọc tài sản vật có giá trị đặt cọc và một khoản tiền bằng với giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có bổ sung thỏa thuận khác.
hợp đồng đặt cọc được đề ra nhằm đảm bảo tính khả thi của giao dịch

Hợp đồng đặt cọc được đề ra nhằm đảm bảo tính khả thi của giao dịch

Như vậy hợp đồng đặt cọc được đề ra nhằm đảm bảo tính khả thi của giao dịch, mua bán cũng như đảm bảo, ràng buộc quyền lợi giữa bên bán và bên mua nhằm đảm bảo tính minh bạch rõ ràng cho một giao dịch và để mọi giao dịch được triển khai một cách nhanh chóng khách hàng cần tìm đến mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản như sau.

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất 2021 chính xác nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại ……………………………. chúng tôi gồm:          

Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông:  ………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:  ………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông:……………………………………………………………………………………………….

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền ………………… đồng (Bằng chữ : ………………… đồng chẵn) mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng  ………. thửa đất số ….., tờ bản đồ số …… và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ ……………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ………… số ……………..; Số vào sổ cấp GCN số ……………….. do …………………………. cấp ngày ……………… mang tên ……………………………..

Thông tin cụ thể như sau:

 1. Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất chuyển nhượng: …….. m2 (Bằng chữ: ………………… mét vuông)

– Thửa đất:………………..         – Tờ bản đồ:………………….

– Địa chỉ thửa đất:  ……………………………………………………………………………………..

– Mục đích sử dụng: Đất ở: ……….. m2

– Thời hạn sử dụng: …………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………..

 1. Nhà ở

– Loại nhà: ……………………..;   – Diện tích sàn xây dựng:  …………..m2

– Kết cấu nhà:  ……………….. ;   – Số tầng: …………………………….

– Thời hạn sử dụng…………….. ;  – Năm hoàn thành xây dựng : ………….

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý đặt cọc và Bên B đồng ý nhận tiền đặt cọc số tiền trên để bảo đảm giao kết, thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo hiện trạng nhà thực tế nêu trên với các thỏa thuận dưới đây:

2.1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng toàn bộ nhà đất theo hiện trạng sử dụng thực tế nêu trên được hai bên thỏa thuận là: ………….. đồng (Bằng chữ: ……………. đồng)

Giá thỏa thuận này cố định trong mọi trường hợp, không tăng, không giảm khi giá thị trường biến động (nếu có).

2.2. Phương thức đặt cọc và thanh toán:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

* Thời hạn đặt cọc:  ……. ngày kể từ ngày các bên lập và ký Hợp đồng này.

2.3. Việc bàn giao, nhận bàn giao nhà đất và đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận: ………………………………………………………………….

Điều 2. Phạt hợp đồng

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

– Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về nhà đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

– Nhà đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng.

– Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này bên B cam đoan nhà đất nêu trên không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch; chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kỳ ai; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

– Bên B cam đoan sau ngày lập và ký Hợp đồng này, bên B không đưa tài sản nêu trên tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.       

Điều 5. Điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
 2. Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên.
 3. Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm …. tờ, …. … trang và được lập thành ….…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  ……… bản để thực hiện.

Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực hiện.

 

BÊN ĐẶT CỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nguồn: Sưu tầm

>> Xem thêm hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

Những lưu ý khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Những lưu ý khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Những lưu ý khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng bị vô hiệu khi

Hợp đồng đặt cọc đất đơn giản đã có đầy đủ điều khoản thông tin pháp lý nhưng bạn cũng cần phải xem xét kỹ các yếu tố sau để tránh bị vô hiệu hoặc lỗi khi ký hợp đồng

 • Chủ thể có năng lực với pháp luật dân sự cùng năng lực thực hiện hành vi dân sự phù hợp với hoạt động giao dịch hệ dân sự được thành lập.
 • Chủ thể phải đồng ý tự nguyện tham gia vào giao dịch dân sự
 • Mục đích nội dung thông tin của giao dịch dân sự không được sai hoặc vi phạm các điều cấm của pháp luật hiện hành và không được trái với đạo đức của xã hội.
  Như vậy nếu như HĐ không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về nội dung, hình thức và chủ thể thì hợp đồng đó sẽ bị coi là vô hiệu.

Lưu ý khi điền mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Khi điền mẫu giấy biên lai nhận tiền đặt cọc phải điền đầy đủ và chính xác về thông tin cá nhân của người nhận tiền cọc và người đặt cọc. Đặc biệt thông tin chính xác về thửa đất cùng tài sản gắn liền với thửa đất cũng phải điền một cách thật chính xác về diện tích cùng loại đất và nguồn gốc rõ ràng của thửa đất.

điền đầy đủ và chính xác về thông tin cá nhân

Điền đầy đủ và chính xác về thông tin cá nhân

Số tiền cọc giao nhận phải được ghi rõ ràng cùng đơn vị tính là tiền Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ nào khác. Ngoài ra trong quy định thông tin của luật dân sự thì tài sản đặt cọc có thể sử dụng như tiền, vật phẩm có giá trị.

Lời kết! Thông qua bài viết này bạn đọc có hiểu rõ hơn, nắm được rõ hơn về hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất. Từ đó có thể tự tin trong quá trình giao dịch, mua bán BĐS để tránh việc bị lừa đảo. Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể tìm hiểu thêm thị trường bất động sản hiện nay tại Centralreal.vn

Tin tức khác

Liên hệ

Nhận tư vấn

Vui lòng gửi thông tin bạn quan tâm về dòng sản phẩm của Central Real, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn