Central Real

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ và các vấn đề liên quan mới nhất

02/08/2021 21:36 Chiều

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ chuẩn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp cho người ủy quyền và người được ủy quyền được bảo hộ bởi pháp luật thể hiện rõ ràng sự ràng buộc và sự liên kết trong các quan hệ về mặt pháp luật. Để bạn hiểu hơn về vấn đề này cũng như có đầy đủ kiến thức dễ dàng tiếp cận mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất chuẩn nhất Central Real mang tới đầy đủ những thông tin hữu ích nhất trong nội dung bài viết dưới đây

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ là gì?

Theo như quy định tại văn bản Khoản 1 điều 138 BLDS năm 2015 thì các pháp nhân, cá nhân có thể thực hiện ủy quyền cho một pháp nhân hoặc cá nhân khác thực hiện giao dịch và xác lập dân sự  làm thủ tục có liên quan đến việc xin và cấp sổ đỏ. 

Ủy quyền cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên
Ủy quyền cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên

Ủy quyền cần phải có sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên. Bên được ủy quyền phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ toàn bộ các công việc dựa trên nhân danh bên ủy quyền. Ngược lại, bên ủy quyền sẽ phải phải trả đầy đủ thù lao như đã được thỏa thuận.

Điều kiện của người được ủy quyền làm sổ đỏ

Theo quy định của BLDS năm 2015 thì những người được ủy quyền phải cam kết đảm bảo có đầy đủ năng lực, khả năng hành vi dân sự. Có nghĩa là phải đủ 18 tuổi trở lên. Hoàn toàn không mắc phải các bệnh có ảnh hưởng đến khả năng cũng như nhận thức điều khiển hành vi dân sự của bản thân. 

Việc ủy quyền này phải được các bên tiến hành lập thành mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ và có đầy đủ công chứng chứng thực của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền. Văn bản ủy quyền sẽ tồn tại và duy trì như kiểu một HĐ ủy quyền với sự đồng ý và thỏa thuận của các bên có liên quan. Và bên được ủy quyền sẽ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc đã được ghi lại nhân dân của bên ủy quyền. 

Các trường hợp không được ủy quyền

Pháp luật hiện nay quy định một số trường hợp không được ủy quyền mà bắt buộc chính cá nhân, tổ chức đó phải tự mình thực hiện. Cụ thể là:

– Đăng ký ly hôn và kết hôn

– Gửi tiền tiết kiệm tại các đơn vị và tổ chức tín dụng

– Lập di chúc 

– Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Các bước thực hiện ủy quyền làm sổ đỏ được thực hiện như thế nào

Các bước thực hiện ủy quyền làm sổ đỏ được thực hiện như thế nào
Các bước thực hiện ủy quyền làm sổ đỏ được thực hiện như thế nào

Các bước đầy đủ thực hiện làm ủy quyền để xin cấp sổ đỏ như sau:

Bước 1: Cả hai bên cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ hồ sơ cũng như giấy tờ có liên quan để thực hiện việc ủy quyền làm sổ đỏ gồm:

  • Mẫu giấy ủy quyền để làm sổ đỏ
  • Giấy tờ chứng thực, xác nhận cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền
  • SKH của cả hai bên
  • Sổ đỏ hoặc sổ hồng
  • Bản sao giấy tờ khác khác có liên quan. 

Bước 2: Hai bên cùng tiến hành ký kết giấy ủy quyền để làm sổ đỏ sau đó tiến hành công chứng tại Văn phòng công chứng.

Bước 3: Bên ủy quyền nộp đầy đủ lệ phí và bên được ủy quyền nhận giấy ủy quyền làm sổ đỏ.

Các loại giấy ủy quyền để làm sổ đỏ sẽ được bên công chứng làm thành 2 bản và mỗi bên giữ 01 bản. Hai bên phải đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật sau này theo những gì đã cam kết.

Chi tiết mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ chính xác nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

– Ông: (1) …………………………..      Sinh năm:………..                                   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

– Cùng vợ là bà:  …………………………..      Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………………. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:  …………………………..        Sinh năm:………..                                   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ………………….…. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3) …………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

Người ủy quyền 

 (ký, ghi rõ họ tên)  

Ghi chú:

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ.

(2) Những căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của công việc được đề cập đến trong giấy ủy quyền.

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.

(4) Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao. 

>> Xem thêm mẫu giấy ủy quyền làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

Những chú ý khác về giấy ủy quyền

Ngoài những thông tin ở trên, khi thực hiện việc tạo lập giấy ủy quyền, mọi người cần phải chú ý những điểm sau đây:

Các thông tin bên trong giấy ủy quyền
Các thông tin bên trong giấy ủy quyền

– Các thông tin bên trong giấy ủy quyền: Bởi tính chất quan trọng của giấy ủy quyền là những sự việc và công việc đơn giản nên bên ủy quyền có thể là hai vợ chồng hoặc cá nhân.

Do đó, giấy ủy quyền cần đảm bảo có đầy đủ chữ ký và thông tin về nhân thân như: Họ và tên, CMND/CCCD, năm sinh, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, SĐT …

– Căn cứ ủy quyền:  về bản chất Trong Giấy ủy quyền có thể có căn cứ hoặc cũng có thể không. Nếu có căn cứ thì thường sẽ là các thông tin hay các liên quan đến nội dung công việc ủy quyền:

+ Nếu ủy quyền làm sổ đỏ thì cần có căn cứ sổ đỏ hoặc sổ hồng

+ Nếu ủy quyền tham gia phiên tòa phiên hội trần thì cần có Giấy triệu tập của Tòa án…

– Phạm vi ủy quyền: Phần này thể hiện cụ thể các công việc các nhiệm vụ cần ủy quyền. Có thể là ủy quyền nộp thuế cá nhân, ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp đại học. Khi được ủy quyền thì người nhận ủy quyền sẽ được ký tên, đại diện, nhân danh vào tất cả các loại giấy tờ văn bản liên quan, nộp các loại thuế, phí liên quan công việc ủy quyền…

– Thời hạn ủy quyền: Có thể nêu rõ thời gian ủy quyền trong vòng bao lâu, có thể ghi đến khi hoàn thành xong công việc…

Lời kết! Thông qua bài viết này bạn đọc có hiểu rõ hơn, nắm được rõ hơn về mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ. Từ đó có thể tự tin trong quá trình giao dịch, thuê hoặc mượn BĐS để tránh việc bị lừa đảo. Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể tìm hiểu thêm tin tức bất động sản tại Centralreal.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức khác

Liên hệ

Nhận tư vấn

Vui lòng gửi thông tin bạn quan tâm về dòng sản phẩm của Central Real, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn