Central Real

Cách tính tiền sử dụng đất chính xác nhất 2021

14/08/2021 22:06 Chiều

Làm thế nào để chúng ta có thể biết cách tính tiền sử dụng đất một cách chính xác nhất? Tiền sử dụng đất sẽ phải được người dân nộp khi được giao đất, được thuê đất, chuyển đổi mục đích nhu cầu sử dụng đất khác nhau như thế nào?

Các bạn hãy cùng Central Real tìm hiểu chi tiết về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây nhé.

Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Trường hợp người dân được giao đất thông qua hình thức đấu giá:

Phí sử dụng đất = Diện tích đất có thu tiền sử dụng đất x Giá đất trúng đấu giá

Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Trường hợp người dân được giao đất không thông qua đấu giá:

Tổ chức kinh tế, cá nhân hay hộ gia đình được cơ quan chức năng Nhà nước giao đất có thu phí để sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì phí sử dụng đất phải được người dân nộp nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

>> Xem thêm cách tính tiền sử dụng căn hộ tại đây

Cách tính phí sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với tổ chức kinh tế:

– Thu 100% phí sử dụng đất theo giá trị của loại đất đó sau khi chuyển mục đích nhu cầu sử dụng nếu chuyển từ đất sử dụng cho nông nghiệp, đất sử dụng cho phi nông nghiệp được giao cho người dân không thu phí sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất sử dụng cho nông nghiệp, đất sử dụng cho phi nông nghiệp được giao cho người dân không thu phí sử dụng đất sang đất nghĩa địa, nghĩa trang.

– Trường hợp được cơ quan chức năng Nhà nước giao đất sử dụng cho nông nghiệp, đất sử dụng cho phi nông nghiệp không phải là đất ở nhưng có thu phí sử dụng đất được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích nhu cầu sang đất ở thì nộp tiền sử dụng đất bằng với mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị đất ở trừ (-) phí sử dụng đất tính theo giá trị đất của loại đất trước khi chuyển mục đích nhu cầu của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích và nhu cầu sử dụng đất.

– Trường hợp được cơ quan chức năng Nhà nước cho thuê đất sử dụng cho nông nghiệp, đất sử dụng cho phi nông nghiệp không phải là đất ở theo hình thức trả phí thuê đất định kỳ hàng năm, khi được chuyển mục đích nhu cầu sang đất ở đồng thời với chuyển từ việc thuê đất sang giao đất thì sẽ phải nộp 100% phí sử dụng đất theo giá trị của đất ở đó.

Cách tính phí sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Cách tính phí sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

– Trường hợp được cơ quan chức năng Nhà nước cho thuê đất sử dụng cho nông nghiệp, đất sử dụng cho phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức, kiểu trả tiền thuê đất một lần, khi được chuyển mục đích nhu cầu sang đất ở đồng thời với chuyển từ việc thuê đất sang giao đất thì nộp phí sử dụng đất sẽ bằng mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị đất ở trừ (-) tiền thuê đất người dân sẽ phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển mục đích nhu cầu theo thời hạn sử dụng đất còn lại.

– Chuyển mục đích nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp cho các tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp lý của LĐĐ để thực hiện các dự án, công trình đầu tư mà phải chuyển mục đích nhu cầu sử dụng đất thì thu phí sử dụng đất như sau:

+ Trường hợp tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp đúng với pháp lý để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích nhu cầu sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa địa hay nghĩa trang thì nộp phí sử dụng đất theo giá trị đất của loại đất sau khi chuyển mục đích nhu cầu sử dụng đất.

+ Khoản tiền, chi phí mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được cơ quan chức năng trừ vào số phí sử dụng đất phải nộp khi chuyển đổi mục đích và nhu cầu sử dụng. Khoản tiền này được xác định theo giá trị đất của mục đích nhu cầu sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích nhu cầu sử dụng đất nhưng không được vượt quá số tiền hỗ trợ, bồi thường tương ứng với trường hợp cơ quan Nhà nước thu hồi đất theo quy định của LĐĐ.

– Khoản tiền, chi phí mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên sẽ được xác định như sau:

+ Trường hợp giá trị của đất để tính phí sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích và nhu cầu được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá trị đất thì giá trị của loại đất được nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá trị đất.

+ Trường hợp giá trị đất để tính phí sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích nhu cầu được xác định bằng các phương pháp so sánh đối chiếu trực tiếp, thặng dư, thu nhập và chiết trừ thì giá trị của loại đất nhận chuyển nhượng cũng sẽ được xác định lại theo các phương pháp này.

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

– Nếu như chuyển đổi mục đích từ đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở sang làm đất ở; chuyển từ mảnh đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất lại tách ra để chuyển quyền hoặc chuyển đổi, hoặc do đơn vị đo đạc khi tính toán và đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc và tách thành các thửa riêng sang đất ở thì sẽ phải thu phí sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị đất ở với phí sử dụng đất tính theo giá trị đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích nhu cầu của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền.

Cách tính đối với hộ gia đình

Cách tính đối với hộ gia đình

– Nếu chuyển từ đất sử dụng cho nông nghiệp được cơ quan chức năng Nhà nước giao không thu phí sử dụng đất sang đất ở thì thu phí sử dụng đất sẽ bằng mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị đất ở với phí sử dụng đất tính theo giá trị đất sử dụng cho nông nghiệp tại thời điểm có quyết định phê duyệt chuyển mục đích nhu cầu của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền.

– Chuyển mục đích nhu cầu từ đất sử dụng cho phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì sẽ phải thu phí sử dụng đất như sau:

+ Nếu đất sử dụng cho phi nông nghiệp đã được cơ quan chức năng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng lâu dài và ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được cơ quan chức năng Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích nhu cầu sang đất ở thì sẽ không phải nộp phí sử dụng đất.

+ Nếu đất sử dụng cho phi nông nghiệp dưới hình thức được cơ quan chức năng Nhà nước giao đất có thu tiền thuê hay sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích nhu cầu sang đất ở thì thu phí sử dụng đất bằng với mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị của đất ở với phí sử dụng đất tính theo giá trị của đất sử dụng cho phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

+ Trường hợp người sử dụng thuê đất phi nông nghiệp của cơ quan chức năng nhà nước trả phí thuê đất một lần cho toàn thời gian thuê, khi được chuyển mục đích và nhu cầu sang đất ở đồng thời với chuyển từ việc thuê đất sang giao đất thì sẽ phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa phí sử dụng đất tính theo giá trị đất ở trừ (-) phíthuê đất phải nộp một lần tính theo giá trị của đất sử dụng cho phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Cách tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở sử dụng trước 15/10/1993 mà không có giấy tờ

Nếu trên đất có công trình xây dựng hay nhà ở trước 15 tháng 10 năm 1993, sẽ không bị xử phạt hành chính nếu vi phạm về đất đai thi thu tiền sử dụng đất như sau:

Cách tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở

Cách tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở

+ Nếu trên đất có nhà ở thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang trong quá trình sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi cá nhân hay hộ gia đình;

+ Phần diện tích đất ở vượt hạn mức được cơ quan chức năng công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị tiền sử dụng đất.

+ Nếu đất sử dụng có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh cho đất phi nông nghiệp như hình thức được cơ quan chức năng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Lời kết! Thông qua bài viết này bạn đọc có hiểu rõ hơn, nắm được rõ hơn về tiền sử dụng đất. Từ đó có thể đầu tư vào những dự án treo hợp lý và tính toán được các mức phí khi sử dụng đất. Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể tìm hiểu thêm tin tức thị trường nhà đất mới nhất tại Centralreal.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức khác

Liên hệ

Nhận tư vấn

Vui lòng gửi thông tin bạn quan tâm về dòng sản phẩm của Central Real, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn