ĐẤT NỀN KHU BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA

 • Chủ đầu tư: Chưa cập nhật
 • Vị trí dự án: BÌNH CHÂU - XUYÊN MỘC - BRVT
 • Loại dự án: BIỆT THỰ BIỂN

SUN PREMIER VILLAGE THE EDEN BAY

 • Chủ đầu tư: SUN Group
 • Vị trí dự án: Mũi Ông Đội, Phú Quốc
 • Loại dự án: CONDOTEL

SUN PREMIER VILLAGE KEM BEACH RESORT

 • Chủ đầu tư: SUN Group
 • Vị trí dự án: Bãi Khem, Phú Quốc
 • Loại dự án: BIỆT THỰ BIỂN

The Western Village

 • Chủ đầu tư: FLC Group
 • Vị trí dự án: Xã Hải Ninh, Hồng Thủy, Quảng Bình.
 • Loại dự án: BIỆT THỰ BIỂN

SUN PREMIER VILLAGE PRIMAVERA

 • Chủ đầu tư: SUN Group
 • Vị trí dự án: Bãi Khèm, Phú Quốc
 • Loại dự án: BIỆT THỰ BIỂN

Shophouse Oyster Plus

 • Chủ đầu tư: FLC Group
 • Vị trí dự án: Xã Hải Ninh, Hồng Thủy, Quảng Bình.
 • Loại dự án: SHOP HOUSE